Så förbättrar du andras texter

Den som granskar en text kan avhjälpa en rad brister. Men det är viktigt att vara rätt rustad för arbetet.

Text: Sara Rösare

Skribenter brukar få rådet att be någon annan kolla igenom texten innan den ska iväg till läsarna. Det är ett bra råd som många följer. Som textgranskare kan du hjälpa skribenter att få syn på sådant som de själva har missat, allt ifrån korrekturfel till otydligheter i budskapet. 

Här får du fem tips för det arbetet. Följ dem, så kan du vara till ännu större hjälp för skribenten – och i slutänden för läsarna. 

1) Kom överens om vad du ska göra 

Ordet textgranskning har olika innebörd för olika personer. En del tänker bara på ren korrekturläsning, alltså en finputsning för att rätta till språkliga detaljfel. Någon annan förväntar sig alltid större ingrepp, till exempel att du städar bort onödiga krångligheter, ser över den röda tråden, justerar rubrikerna och lägger till text om något behöver förtydligas. 

Tänk därför på att du alltid måste fråga vad skribenten menar när hen ber dig att granska en text. Du kan gärna vara med och avgöra vad texten behöver och vad det finns tid för. 

2) Gör det ni kom överens om

När du och skribenten har kommit överens om vad du ska göra, så håll dig till det. Respektera vad skribenten vill ha (och inte) och tänk på vad hen har möjlighet att ta hand om. Om texten ska publiceras nästa dag finns troligen inte tid att göra stora ändringar. Du behöver också tänka på din egen arbetstid, särskilt om du ska skicka en faktura för ditt arbete. Om ni har kommit överens om korrekturläsning och du i stället redigerar texten, så kan det bli svårt för dig att få betalt för all tid du har lagt ner.

3) Följ rätt regler och riktlinjer

Som granskare får du aldrig föra in språkliga fel i texten. Därför måste du ha superkoll på vilka regler och riktlinjer du ska följa. 

Använd alltid den senaste upplagan av en normkälla, som Svenska skrivregler från Språkrådet och Svenska Akademiens ordlista. Visste du till exempel att namnen på lagar och förordningar alltid skrivs med liten bokstav? Och att det numera anses vara vårdad svenska att använda plural-s, till exempel i flera partners? Det är sådant du kan få veta i de aktuella skrivreglerna.

Dessutom måste du veta vad som gäller i just den organisation eller det företag som du granskar för. Många har egna riktlinjer, för allt från förkortningar och formatet på fotnoter till användningen av vissa termer, du-tilltal och inkluderande språk. Fråga skribenten innan du sätter i gång!

4) Motivera dina ändringar – sätt ord på din språkkänsla

Var beredd på att du kan behöva förklara varför du ändrar något i texten. Jag brukar tänka att jag behöver antingen förtroende eller argument – eller både och – för att få en skribent att godta mina ändringar. 

Gör därför aldrig en ändring som du inte kan motivera den. Om en skribent har stort förtroende för dig, behöver du troligen inte förklara så mycket. Men plötsligt stöter du på någon som ifrågasätter en ändring. Då behöver du argument. Ändrar du ett ord för att anpassa stilen efter organisationens varumärke? Eller blir meningen lättare att läsa så? På vilket sätt? Varför föreslår du en annan disposition? Säg aldrig att du utgår från din språkkänsla. Läs på, så att du kan sätta ord på känslan och visa att du gör en bedömning grundad på kompetens. 

5) Glöm inte bort skribentens kompetens

De flesta skribenter är måna om sin text och om att nå fram till sin läsare. Ta vara på det. Ställ frågor och kommunicera med skribenten under granskningen. Inse att du behöver hens expertis. Tillsammans kan ni se till att texten både är tydlig och förmedlar innehållet på ett korrekt sätt.

Du kan också vara pedagogisk och ge skribenten chansen att lära sig något nytt. Om du till exempel inser att en viss ändring kan vara svår att förstå, så lägg gärna in en kort förklaring i en kommentar. Din insats blir då något mer än att bara förbättra just den texten. Och många som skriver vill faktiskt bli ännu skickligare skribenter.

4 nivåer av granskning:

Nivå 1:

Korrekturläsning. Du rättar allt som bryter mot skrivreglerna, till exempel syftningsfel, stavfel och skrivfel.

Nivå 2:

Anpassning av språket till mottagaren och syftet. Du ser bland annat till att texten är begriplig och har en lämplig stil.

Nivå 3:

Lättare redigering. Du ser till exempel över rubriker, byter plats på stycken, lägger till inledningar och stryker överflödig text.

Nivå 4:

Omfattande bearbetning. Du skriver om texten så att den passar en annan målgrupp, ett annat syfte eller en annan kanal.