På tal om flera saker samtidigt

Så blir det tydligt för läsaren vad som hör ihop i texten.

Text:

Bild: Emma Hanquist

Jag vill prata om sommaren och myggen. De två hör ju ihop (till mångas förtret) – och det syns även språkligt, när sommaren och myggen knyts samman med hjälp av det lilla ordet och. De blir samordnade, så som vi gör när vi skriver om flera saker i en mening.

Om vi vill betona lite extra att det handlar om flera saker, går det att peta in ett både också: Jag vill prata om både sommaren och myggen. Men här finns en fallgrop som många tvekar inför: prepositionen om. Ska den upprepas eller inte? Nja, det beror på. När om står före både, som i exemplet ovan, så upprepas det inte. Men när om står efter både, så ska det upprepas efter och.

I korta meningar spelar det inte så stor roll vilket av dessa två sätt du väljer. Men det kan göra skillnad när meningen är längre, som här:

Jag vill prata både om sommaren som var en av de finaste jag har upplevt och om myggen som nästan förstörde den.

Om du upprepar prepositionen blir det lite tydligare för läsaren vilket som är det andra ledet i din uppräkning, jämfört med om det bara inleds med och.

Ordens placering behöver du också tänka på när du samordnar fraser med olika verb:

Jag vill både prata om sommaren som gick och planera för nästa års semester.

I den meningen vore det fel att placera både efter det första verbet (prata), eftersom du då skulle samordna fel saker, som här:

Jag vill prata om både sommaren som gick och planera för nästa års semester.

I stället för både-och kan du välja såväl-som. Det kan du använda på två sätt – antingen skriver du såväl före det första ledet och som före det andra eller såväl som mellan de båda leden:

Jag vill prata om såväl sommaren som myggen.
Jag vill prata om sommaren såväl som myggen.

Såväl-som kan vara ett tydligare alternativ än både-och, särskilt när meningen redan innehåller ett eller flera och:

Jag vill prata såväl om sommaren och myggen som om den kommande hösten.

På motsvarande sätt kan såväl-som bli otydligt om meningen redan innehåller ett eller flera som:

Jag vill prata såväl om sommaren som var en av de finaste jag har upplevt som om myggen som nästan förstörde den.

I alla dessa exempel kan du även använda dels-dels. En språkriktighetsdetalj i den konstruktionen är att du alltid ska sätta ut ett kommatecken före det andra dels. Däremot ska det inte vara något och där:

Jag vill prata dels om sommaren som var en av de finaste jag har upplevt, dels om myggen som nästan förstörde den.

När du vill förtydliga uppräkningar för läsaren är det viktigt att du är konsekvent och korrekt. Använd därför konstruktionerna rätt – skriv inte till exempel både-samt, såväl-och eller dels-men också.

Ibland är det fler än två saker som ska samordnas. Även då kan du använda både-och – ja, det är faktiskt rätt, fastän många kopplar ordet både till något som har att göra med två:

Jag vill prata om både sommaren, myggen och hösten.

Du kan också välja andra alternativ för att förtydliga. Till exempel kan du inleda med att tala om hur många saker du ska räkna upp:

Jag vill prata om tre saker: sommaren, myggen och hösten.

Men när varje led innehåller många ord, så riskerar du att meningen blir svårläst. Ibland kan det passa med en punktlista i stället.

Jag vill prata om tre saker:

• sommaren som var en av de finaste jag har upplevt
• myggen som nästan förstörde den
• hösten som snart kommer.

I en del fall är det bättre att dela upp i flera meningar. Då är det extra tydligt för läsaren om du inleder meningarna likadant:

Jag vill ta upp tre saker. För det första vill jag berätta om sommaren som var en av de finaste jag har upplevt. För det andra vill jag prata om myggen som nästan förstörde sommaren. För det tredje vill jag säga något om hösten som snart kommer.

Tänk på att inte blanda inledningarna, till exempel genom att skriva för det första, dessutom och sedan till sist. Det kan göra det svårare för läsaren att förstå vad du räknar upp. Och då missar du ju hela poängen: att förtydliga.

Sara Rösare är språkkonsult.