Olika syn på underrubriker

Text:

Jag tycker att Sara Rösares artikel ”Rubrikerna som gör under” i Språktidningen 1/2020 inte handlar om underrubriker utan om mellanrubriker. Eller har jag fel? En underrubrik är ett förklarande tillägg till en huvudrubrik – men det är inte sådana rubriker artikeln behandlar.

Jerker Persson

Svar: Nej, du har inte fel. Men ordet underrubrik har två betydelser, enligt Svensk ordbok: ’förklarande tillägg under (huvud)rubrik’, precis som du skriver, och ’rubrik över en av flera underavdelningar i längre stycke text’, så som jag använder det i artikeln. Ordvalet varierar mellan branscher och mellan personer – det borde jag ha tänkt på.

Den första betydelsen är vanlig på till exempel förlag och bland journalister (vissa säger dock nedryckare). Då behövs ett annat ord, mellanrubrik, för de rubriker jag skriver om. För andra är mellanrubrik och underrubrik synonymer, och ytterligare andra använder bara underrubrik.

I Typografisk handbok antyds intressant nog en helt annan skillnad i betydelse: att underrubrik är en övergripande kategori för bland annat mellanrubriker (i den betydelse du nämner) och kantrubriker.

Sara Rösare