Missat komma skjuter över målet

Text: Emilia Emtell

Det är bara när det skjuts fyrverkerier som någon kan komma undan med en så fatal kommateringsmiss. Och i talspråk dessutom!

Skriftens kommatecken motsvarar talspråkets paus. Bristen på paus kan för- ändra hela betydelsen, som i exemplet ovan. Bara språknörden noterade bristen på paus mellan de och grannarna. Självklart sade jag inget. Vem vill skapa dålig stämning genom att föra tankarna till ond bråd död?

När mamma gick i skolan, var det satskommatering som gällde. Komma­teringen följde strikta grammatiska regler. Rätt var rätt och snett var snett.

Numera är tanken att vi ska tydlighetskommatera. Men som alltid när fasta regler luckras upp finns det en risk att barnet kastas ut med badvattnet. Om jag inte måste kommatera, varför ska jag då göra det? Och var?

Kommatera för att underlätta för läsa­ren. Kommatecknen ska signalera för läsaren att det går bra att stanna upp och andas. Här kommer något nytt, en bisats, ytterligare ett led i en uppräkning.

Läs meningen högt. Har du behov av att andas ibland? Kommatera! Du får pausa även om du har luft kvar i lungorna,­ det här är inget astmatest. Det är lättare att höra var det ska vara paus än att se det på skärmen. Lita på ditt öra, och lev med det faktum att testet kan ge olika resultat för olika personer. Om du lyckas med din kommatering avgör läsaren, situationen och din stil.

Lycka, till dig om du lyckas!