Ibland får man foga sig i regelkrockar

Sammansättningar med FOGE-S kan vara knepiga. Inte minst när det handlar om fotboll.

Text: Patrik Hadenius

Det svenska ordförrådet är oändligt. Genom att vi så flitigt bildar nya sammansättningar tar det aldrig slut. Har man en fot och en boll, blir det en fotboll. Och ska bollen i mål, blir det ett fotbollsmål.

Ofta pratar vi om hur tokigt det ser ut när vi glömmer att skriva ihop sammansättningarna. Fotbolls mål är inte vackert. Men denna text handlar inte om det, utan om problemen vi har när vi kommer ihåg att skriva ihop, men inte vet hur. Ni vet, ska det vara Svenska fotbollsförbundet eller Svenska fotbollförbundet?

Låt oss göra några nya sammansättningar för att ta reda på om det finns några principer att hålla sig till. Är det torka i många brunnar bildar vi en brunnstorka. Hittar du en blomma i brunnen blir det en brunnsblomma. Vad en torkbrunn skulle vara vet jag inte, men kanske är det en gammal uttorkad brunn som numer används för att torka blommor i: blomtorkbrunnen.

Är det så illa att någon blir sjuk av att ha ätit blomman i brunnen blir det kanske brunnsblommesjuka. Och ännu värre är det om torkan är så svår att vi drabbas av brunnstorkedöden. Det skulle man nog kunna se på löpsedlar.

Själva sammanfogandet är som synes ohejdbart. Men även variationen i hur orden fogas ihop kan tyckas oändlig. I vissa fall händer inget: sjö och blomma blir sjöblomma. I andra fall stoppar vi in ett så kallat foge-s: brunn och blomma blir brunnsblomma.

Ursprungligen är detta s ett genitiv-s. Det ska uppfattas som att brunnen ”äger” blomman. Men då undrar man ju varför inte sjön får äga blomman när brunnen får det. Det beror på att vi sällan stoppar in ett s när ordet slutar på vokal, som i bikupa och kohage.

Det finns fler fall när foge-s oftast inte används. Till exempel om det första ledet är ett adjektiv eller ett verb, som i springpojke, om det slutar på s, som i måsvinge, eller om det är enstavigt och slutar på konsonant, som i bilbomb.

Men inte bara foge-s kan komma och gå. Det händer fler saker i ordfogarna. Blomma blir till exempel blomme i brunnsblommesjuka. I vissa fall lägger vi alltså till en fogevokal i stället för ett foge-s när orden ska kopplas ihop. I detta fall ett foge-e. Men det finns också andra fogevokaler, som a i barnavård, o i kyrkogård och u i gatubelysning. Dessa vokaler är rester av ett äldre system, och ibland kan de uteslutas. Man kan hitta exempel på barnvård och gatbelysning, även om vi tycks klamra oss fast vid fogevokalen. Kyrkogård får sällan heta kyrkgård.

Nu finns det ju sammansättningar som består av fler än två led, till exempel treledade sammansättningar. Huvudregeln är då att om förledet i sig är en sammansättning, så lägger vi in ett foge-s eller en fogevokal i skarven till det tredje ledet. Det finns otaliga andra exempel på detta: lastbil plus flak blir lastbilsflak, blåbär plus sylt blir blåbärssylt.

Om det snarare är efterledet som är en egen sammansättning, så blir det normalt inte någon fogebokstav mellan leden. Biltvätt är en sammansättning, och om man vill poängtera att det är en extra snabb biltvätt så blir det snabbiltvätt. Men skulle det i stället vara en tvätt för snabba bilar, ja då blir det alltså ett foge-s: snabbilstvätt.

I alla sätt att foga samman orden fastnar man lätt i undantagen. Och de är ganska omfattande. De vanligaste sammansättningarna ryms dock i Svenska Akademiens ordlista. Hittar du inte den sammansättning du söker efter där, så sök på någon liknande sammansättning. Om du vill veta om det heter mentorsprogram eller mentorprogram kan du söka på något annat ord som slutar på -or, till exempel professorsprogram.

Vill du i stället plugga in alla reglerna så finns de föredömligt väl formulerade på nio sidor i nya upplagan av Språkrådets Svenska skrivregler.

Efter denna utredning kommer vi tillbaka till den inledande frågan: ska det heta Svenska fotbollförbundet eller Svenska fotbollsförbundet? Enligt deras egen webbsida skriver de den treledade sammansättningen utan s: fotbollförbundet. Hur stämmer det med huvudregeln? Det heter ju fotbollströja, fotbollsmatch och fotbollsspelare, eftersom fotboll i sig är en sammansättning av fot och boll. Varför då inte fotbollsförbundet? Jo, nu krockar reglerna. En annan regel är nämligen att organisationer och företag får bestämma själva hur de ska skriva sina namn. Svenska fotbollförbundet har helt sonika valt bort foge-s:et. Kanske utgick de från den engelska formen: football association. Det får man bara finna sig i.

Patrik Hadenius är chefredaktör på Språktidningen.