Enkelt språk gör det lätt att skriva rätt

Våga välja verb och gör både dig själv och läsaren en tjänst.

Text: Sara Rösare

Genomförande av frågans utredning påbörjas i juni. Har du någonsin formulerat en sådan svårläst mening, och undrat vad det var som hände? Boven i dramat kan vara att du har valt substantiv i stället för verb.

En del substantiv har sin grund i verb. Du kan känna igen många av dem på ändelser som -ande, -ing och -tion. Av verbet genomföra blir det genomförande, utreda blir utredning, presentera blir presentation och så vidare. Andra substantiv kan man bilda genom att i stället ta bort verbändelser, som när kontrollera blir kontroll och besluta blir beslut.

Den här typen av substantiv är bra att ha ibland. Men de kan både vara svåra att hantera och krångla till texten.

Svårigheterna beror bland annat på att en grammatiskt korrekt mening måste innehålla ett verb. Därför behöver vi alltid komplettera substantivet med ett verb, och ganska ofta är verbet lite innehållstomt, som ske, utföra, genomföra eller pågå:

Projektpresentation sker i maj.
Teknikern utför en kontroll av filtret.

Men det kan vara svårt att hitta ett sådant ”stödverb” som passar. Heter det till exempel utför en kontroll eller genomför en kontroll? Och vad är mest korrekt ihop med ett substantiv som beslut: jag fattar beslut eller jag tar beslut? Du kan slå upp det i den fantastiska ordboken Svenskt språkbruk, eller lösa problemet genom att skippa substantivet – skriv i stället teknikern kontrollerar och jag beslutar.

Ibland behöver du även hitta rätt preposition, som i Vi ska vidta åtgärder för problemet. Eller heter det kanske åtgärder mot problemet? Kolla i ordboken, eller använd verbet åtgärda i stället: Vi ska åtgärda problemet. Färre ord, mer koncist, och du undviker att välja fel preposition.

Ett annat vanligt problem i samband med de här substantiven är att det egentliga subjektet döljs. Saker sker, utförs och pågår, men vem är det som gör allt detta? Du kan avslöja det med hjälp av ordet av, som i Projektpresentation görs av ägaren i maj. Eller så formulerar du om substantivet presentation till ett verb: Ägaren presenterar projektet i maj.

I formella texter är det vanligt att använda substantiv på det här sättet. Därför kan du råka överanvända dem, till exempel när du vill göra ett extra kompetent intryck i en uppsats, en jobbansökan eller en utredning.

Ett tecken på överanvändningen kan vara att det tar tid för dig att hitta rätt ord. Du kanske överväger länge vilket stödverb som passar eller fastnar i valet av preposition. Då har du nog krånglat till det i onödan. Testa med ett verb i stället för substantivet, så är risken mindre att det blir fel.

Om du känner dig osäker på den formella stilen råder jag dig att vara särskilt vaksam på de här substantiven. Känn ingen press att uttrycka dig mer komplicerat än du klarar av! Skriv enkelt, så är det lättare att skriva rätt. Då gör du ett bättre intryck.

Att de här substantiven kan vara svåra betyder inte att du aldrig ska använda dem. Ibland kan de faktiskt göra en text smidigare att läsa. Ett exempel:

Först undersöker en optiker barnets syn för att se vad som har förändrats. Två veckor efter undersökningen får du resultatet via mejl.

Här ser vi att verbet undersöker följs av substantivet undersökningen. Det står i bestämd form, vilket visar att det syftar tillbaka på något som läsaren känner till, nämligen tillfället när optikern undersökte barnets syn.

Det här är ett bra och tydligt sätt att använda substantiv; inget subjekt döljs. Och om du i andra meningen i stället skriver två veckor efter att optikern undersökte barnets syn, blir det bara en onödig upprepning och inte lättare att läsa.

Men tänk på att välja rätt substantiv. I meningen om optikern måste det vara just undersökningen och inte något liknande ord som kontrollen eller mätningen. Fel ordval gör den röda tråden svagare, och du riskerar att förvirra läsaren.

Alltså: Undvik substantiv som krånglar till och förlänger meningarna, döljer subjektet eller gör texten otydlig. Prova att välja ett verb i stället. Då gör du både läsaren och dig själv en tjänst.