En rysare att tala om thrillrar

Ibland drar auktoriteter åt olika håll. Den som vill följa traditionen lyder Språkrådet och Svenska Akademiens ordlista.

Text:

Bild: Istockphoto

Det är inte alltid lätt att göra rätt. Den som har sett mer än en thriller serveras en buffé av pluralformer om hur ordet ska användas i flertal: thriller, thrillers och thrillrar. En ytterligare möjlighet har inte släppts in i värmen av språkvården: thrillersar.

Svenska Akademiens ordlista, SAOL, rekommenderar i senaste upplagan från 2015 thrillrar men anger thrillers som alternativ. I några tidigare upplagor nämns dessutom thriller. Svensk ordbok, SO, från 2021 förordar thriller eller thrillrar men listar även thrillers. Svenska Akademiens ordbok, SAOB, har med alla tre varianterna i det band som utkom 2004.

Språkrådet gör samma bedömning som SAOL. Thrillrar är bättre än thrillers trots att den senare formen ”är väletablerad i svenskan och vanligare”. Språkrådets motivering är att formen ”thrillers har nackdelen att den inte kan böjas i bestämd form plural, vilket gör den besvärlig”.

Men visst går det. Tungvrickarvarianten thrillersna förekommer i bruket liksom den mindre besvärliga thrillersarna. Den senare -sar-pluralen används ofta när det handlar om vissa lånord som slutar på vokal, som avokadosarna, emojisarna, mangosarna, rookiesarna och burritosarna.

I en annan rekommendation nyanserar Språkrådet resonemanget om pluralformer som thrillersarna. Motiveringen till avrådan är då att -sar ”mest förekommer i talspråk och blir stilistiskt olämpligt i formellare text”.

Det handlar inte längre om att det inte skulle vara möjligt att använda thrillersarna utan snarare om vad som uppfattas som funktionellt eller estetiskt. Språkrådet ger rekommendationer för vårdat skriftspråk – och där skulle thrillersarna vara något av ett stilbrott.

Thrillrar skulle i högre grad skulle efterleva idealet om ’störningsfri kommunikation’”

Även i SAOL ges en bakgrund till rekommendationerna. Lånord bör enligt förordet till 2015 års upplaga ”i möjligaste mån” anpassas till svenskan. Här har pluralformer som thrillers motarbetats eftersom dom traditionellt stämplats som svårhanterliga medan thrillrar i högre grad skulle efterleva idealet om ”störningsfri kommunikation”. Det är också skälet till att SAOL förespråkar thrillrar trots att majoriteten skriver thrillers. Rekommendationerna utgår både från språkideologi och från bruket – och här vill redaktionen styra bruket genom att låta ideologin väga tyngre.

När olika auktoriteter drar åt olika håll finns det säkert skribenter som får lust att skråla ikapp med Hoola Bandoola Band: Vem kan man lita på?

Just SAOL är den av Akademiens ordböcker som har en uttalad ambition att vara normerande. SO har färre pekpinnar och fler variantformer. Den historiska SAOB listar ännu fler varianter utan hänsyn till vad språkvården anser vara lämpligt. SAOB bör därför inte användas som manual för böjning.

SAOL är alltså den pålitligaste normkällan av Svenska Akademiens ordböcker. Men det behöver inte vara enbart därför som SAOL från 2015 på ett mer kategoriskt sätt än SO från 2021 avråder från thrillers. Under dessa sex år har attityderna till s-plural blivit mer tillåtande samtidigt som den vunnit ytterligare mark i bruket. I Språkrådets Svenska skrivregler från 2017 konstateras att denna böjning dominerar för vissa substantiv men att det ändå är ”bäst att undvika s-plural, åtminstone i formellare text”. I förra upplagan från 2008 dömdes s-plural ut som ”främmande” och ”olämplig”. Lite längre tillbaka i tiden, som i 1975 års upplaga av Språknämndens skrivregler, uppmanades skribenter att hålla sig till ”normal svensk pluralböjning”. Onormalt var till exempel att tala om blinkers i stället för blinkrar.

Dagens syn på s-plural låter som ett eko från analysen i Svenska Akademiens grammatik från 1999. Där sägs det att den ger ”en relativt osvensk prägel” och att den används ”mer än eljest i texter och sammanhang där främmandespråkliga inslag är eller anses vara funktionella”.

Attityderna har luckrats upp. Och dom olika språkvårdande auktoriteterna sneglar på varandra.

Språkrådet gör ibland andra val än SAOL – något som säkert kan vara frustrerande för den som vill ha entydiga råd. Gemensamt är dock att rekommendationer signerade SAOL eller Språkrådet kan betraktas som korrekta. När dom och andra auktoriteter inte är överens om vad som är bäst är det snarast en illustration av att språket sällan är enhetligt eller logiskt.

Ska det då heta thriller, thrillers, thrillersar eller thrillrar i plural? Den djärva kan välja thrillers, den traditionstrogna thriller eller thrillrar och den stilrebelliska thrillersar. Men den som vill göra det enkelt för sig kan också eliminera problemet genom att skriva rysare.

Anders Svensson är chefredaktör på Språktidningen.