10 tips: tackla textens termer!

Fackuttryck kan vara knepiga att förklara. Använd dem med gott samvete, men lämna inte läsaren i sticket.

Text: Helena Englund Hjalmarsson

Har du svårt att förklara uttryck som kvälja dom, mise en place och bästboll? Och hur ska du bäst hantera wysiwyg och transitiva verb? Alla dessa ord är fackuttryck från olika områden. Kanske känner du igen ett eller två av dem, men troligen inte alla.

Fackuttrycken beskylls ofta för att försvåra och krångla till texter. Men det är lite orättvist. Många gånger ger de precision och exakthet i stället för flum och otydlighet. Så förutsatt att du inte använder fackuttryck för ofta eller helt i onödan, kan du använda dem med gott samvete. Men det gäller – som med allt skrivande – att göra det med mottagarens behov i åtanke!

Här är tio knep som du kan följa för att tackla textens fackuttryck:

1) Förtydliga direkt. Om fackuttrycket är enkelt förklarat med några få ord kan du göra det direkt efter fackordet. Det gör du snyggt genom att lägga till ett det vill säga eller ett alltså. Läkaren sa att det var ett välutvecklat hematom, det vill säga ett stort blåmärke.

2) Exemplifiera. Det är enkelt att bara rada upp några exempel på det som fackuttrycket innefattar så att läsarna lätt kan få en ungefärlig bild av innebörden. Det största miljöhotet just nu är tungmetaller, till exempel bly och kvicksilver.

3) Skriv ett epitet. Det mest eleganta sättet att smyga in en förklaring är kanske att skriva ett epitet, alltså en liten bestämning som du lägger till framför det svårbegripliga ordet. Vi arbetar med programspråket Cobol.

4) Gör en faktaruta Ett genialiskt och alldeles för underskattat grepp är att göra en faktaruta där du kan förklara ord eller begrepp. Då tillgodoser du lekmännens behov av förklaring, samtidigt som texten behåller sitt fokus och sin riktning. Faktarutan kan innehålla text och bild – ja, till och med länkar och film om du publicerar digitalt. Placera faktarutan i nära anslutning till fackuttrycket.

5) Gör en ordlista. En ordlista är så lysande enkel och funkar lika bra på webben som i långa rapporter. Om du publicerar på webben kan ordlistan vara en egen sida som du länkar till.

6) Förklara i en parentes. Förklara fackuttrycket första gången det förekommer i texten och sätt fackuttrycket inom parentes. Därefter kan du använda fackuttrycket utan förklaring senare i texten. Det största miljöhotet just nu är metaller som väger mer än 5 g/cm3 (tungmetaller).

7) Gör en fotnot. Du kan också förklara fackuttrycket i en fotnot. Det är inte så läsvänligt eller elegant, men det lämpar sig i vissa sammanhang.

8) Visualisera med en bild.Rita en bild eller visa ett foto som visualiserar betydelsen av ordet. Om du är lite fingerfärdig kanske du kan rita ett snyggt flöde eller sammanhang med hjälp av tidslinjer eller pilar.

9) Gör läsaren trygg. Låt fackuttrycket föregås av ett så kallat. Det hjälper visserligen inte läsaren att förstå ordet, men du signalerar att uttrycket har en särställning och att det inte är självklart att man förstår det. Det visar läsarna att du är medveten om dem och bygger på så sätt in ett löfte att du kommer att hjälpa dem att förstå helheten. Men då är det förstås viktigt att du infriar löftet i resten av texten.

10) Skippa fackuttrycken. Mitt tionde råd är en sista utväg – att låta bli fackuttrycken helt och hållet och byta ut dem mot förklarande text. Då blir det som du säkert förstår en helt annan text. Det är dessutom ofta ganska svårt. Många gånger resulterar det i att texten åker ut på så många stickspår att den förlorar sin röda tråd och sitt fokus. Det kan dock fungera om texten inte innehåller alltför många fackuttryck till att börja med.

Alla människor kan lära sig nya ord, och din text kan bli skälet till att några lär sig ett nytt ord av dig. Var heller inte rädd för att göra en ordförklaring för banal. En förenkling innebär alltid att man måste utelämna detaljer, och som skribent måste du hjälpa läsaren genom att välja ut vilka detaljer som är viktiga och vilka som är mindre viktiga i sammanhanget. Svårare än så behöver det inte vara.

Helena Englund Hjalmarsson är språkkonsult.

Ordförklaringar

Kvälja dom är en term från juridiken som betyder att man klandrar ett domslut från en domstol.

Mise en place är en fackterm från restaurangbranschen. Den innebär att man förbereder matlagning och servering innan gästerna kommer, så att man kan jobba effektivt.

 Bästboll är en golfterm som betyder att två spelare bildar lag.

Wysiwyg är en initialförkortning för what you see is what you get, som används för att beteckna publiceringsverktyg som återger en webbsidas innehåll under redigeringen.

Transitiva verb är en språkvetenskaplig term för verb som kan ha ett objekt.