I fredagskvisset möter du tolv ganska luriga svenska ord. Kan du lista ut vad de betyder? Vi har hämtat betydelserna från Svenska Akademiens ordlista. Lycka till!

Här hittar du fler kviss.

Anders

Illustration: Pixabay

Prenumerera! Pröva 2 nummer av Språktidningen för 99 kronor!

0 kommentarer

Kan du de tolv orden i veckans kviss? Du möter tolv svenska ord av varierande svårighetsgrad. Din uppgift är att lista ut vad de betyder. Vi har hämtat betydelserna från Svenska Akademiens ordlista.

Här hittar du fler kviss.

Anders

Foto: Unsplash

Prenumerera! Pröva 2 nummer av Språktidningen för 99 kronor!

0 kommentarer

I Språktidningens veckoliga kviss möter du tolv svenska ord. Känner du till vad de betyder? Betydelserna är hämtade från Svenska Akademiens ordlista. Lycka till!

Här hittar du fler kviss.

Anders

Illustration: Pixabay

Prenumerera! Pröva 2 nummer av Språktidningen för 99 kronor.

0 kommentarer

I Språktidningens veckoliga kviss möter du tolv svenska ord. Din uppgift är att lista ut vad de betyder. Betydelserna är hämtade från Svenska Akademiens ordlista. Lycka till!

Här hittar du fler kviss!

Anders

Illustration: Pixabay

Prenumerera! Pröva 2 nummer av Språktidningen för 99 kronor.

0 kommentarer

I ordkvisset stöter du på tolv svenska ord. Känner du till vad de betyder? Som vanligt möter du en blandning av riktigt sällsynta och aningen vanligare ord. Betydelserna är hämtade ur Svenska Akademiens ordlista. Lycka till!

Här hittar du fler kviss.

Anders

Foto: Unsplash

Prenumerera! Pröva 2 nummer av Språktidningen för 99 kronor.

0 kommentarer

I veckans kviss möter du tolv svenska ord. Känner du till vad de betyder? Definitionerna är hämtade ur Svenska Akademiens ordlista. Lycka till!

Här hittar du fler kviss.

Anders

Illustration: Pixabay

Prenumerera! Pröva 2 nummer av Språktidningen för 99 kronor.

0 kommentarer

I Språktidningens veckoliga kviss möter du tolv svenska ord. Uppgiften är att lista ut vad de betyder. Som vanligt innehåller kvisset både ord som är aningen enklare och ganska luriga. Betydelserna är hämtade från Svenska Akademiens ordlista.

Här hittar du fler kviss.

Anders

Illustration: Pixabay

Prenumerera! Pröva 2 nummer av Språktidningen för 99 kronor.

0 kommentarer

Tolv svenska ord möter du i veckans ordkviss. Känner du till vad de betyder? Definitionerna kommer från Svenska Akademiens ordlista. Lycka till!

Här hittar du fler kviss.

Anders

Illustration: Pixabay

0 kommentarer

I Språktidningens veckoliga ordkviss möter du tolv svenska ord. Din uppgift är att lista ut vad de betyder. De rätta svarens betydelser är hämtade från Svenska Akademiens ordlista.

Här hittar du fler kviss.

Anders

Foto: Unsplash

0 kommentarer

I veckans kviss möter du tolv svenska ord. Din uppgift är att lista ut vad de betyder. Definitionerna kommer från Svenska Akademiens ordlista. Lycka till!

Här hittar du fler kviss.

Anders

Foto: Pixabay

0 kommentarer

Sidor

Prenumerera på RSS - kviss