I fredagskvisset har vi valt ut tolv svenska ord. Din uppgift är att lista ut vad de betyder. Definitionerna kommer från Svenska Akademiens ordlista. Lycka till!

Här hittar du fler kviss.

Anders

Foto: Pixabay

Prenumerera! Pröva 2 nummer av Språktidningen för 99 kronor.

0 kommentarer

I veckans kviss får du en chans att testa din ordkunskap. Du möter tolv svenska ord – några är lättare medan andra är svårare. Din uppgift är att lista ut vad de betyder. Vi har hämtat betydelserna från Svenska Akademiens ordlista.

Här hittar du fler kviss.

Anders

Foto: Pixabay

Prenumerera! Pröva 2 nummer av Språktidningen för 99 kronor.

0 kommentarer

I Språktidningens fredagskviss sätts din ordförståelse på prov. Du möter tolv svenska ord. Ditt uppdrag är att lista ut vad de betyder. Definitionerna kommer från Svenska Akademiens ordlista. Lycka till!

Här hittar du fler kviss.

Anders

Foto: Pixabay

Prenumerera! Pröva 2 nummer av Språktidningen för 99 kronor.

0 kommentarer

I det här kvisset testar du din ordförståelse. Du möter tolv svenska ord. Din uppgift är att lista ut vad de betyder. Betydelserna är hämtade från Svenska Akademiens ordlista.

Här hittar du fler kviss.

Anders

Foto: Pixabay

Prenumerera! Pröva 2 nummer av Språktidningen för 99 kronor.

0 kommentarer

I Språktidningens veckoliga kviss har vi valt ut tolv svenska ord. Kan du lista ut vad de betyder? Betydelserna är hämtade ur Svenska Akademiens ordlista.

Här hittar du fler kviss.

Anders

Foto: Pixabay

Prenumerera! Pröva 2 nummer av Språktidningen för 99 kronor.

0 kommentarer

Tolv svenska ord möter du i veckans kviss. Kan du lista ut vad de betyder? Definitionerna är hämtade från Svenska Akademiens ordlista.

Här hittar du fler kviss.

Anders

Foto: Pixabay

Prenumerera! Pröva 2 nummer av Språktidningen för 99 kronor.

0 kommentarer

Tolv svenska ord möter du i veckans kviss. Din uppgift är att lista ut vad de betyder. Vi har hämtat betydelserna till de korrekta svaren från Svenska Akademiens ordlista. Lycka till!

Här hittar du fler kviss.

Anders

Foto: Pixabay

Prenumerera! Pröva 2 nummer av Språktidningen för 99 kronor.

0 kommentarer

I Språktidningens veckoliga kviss möter du tolv svenska ord. Som vanligt har vi blandat enklare och svårare ord. Din uppgift är att lista ut vad de betyder. Definitionerna är hämtade från Svenska Akademiens ordlista.

Nu tar Språktidningen semester från den dagliga uppdateringen på webben. Men varje fredag under hela sommaren kommer det ett nytt ordkviss. Trevlig sommar!

Här hittar du fler kviss.

Anders

Foto: Pixabay

Prenumerera! Pröva 2 nummer av Språktidningen för 99 kronor.

0 kommentarer

I fredagskvisset har vi valt ut tolv svenska ord. Kan du lista ut vad de betyder? Vi har hämtat betydelserna från Svenska Akademiens ordlista. Lycka till!

Här hittar du fler kviss.

Anders

Foto: Unsplash

Prenumerera! Pröva 2 nummer av Språktidningen för 99 kronor!

0 kommentarer

Tolv svenska ord möter du i veckans kviss. Din uppgift är att lista ut vad de betyder. Vi har hämtat betydelserna från Svenska Akademiens ordlista. Lycka till!

Här hittar du fler kviss.

Anders

Foto: Pixabay

Prenumerera! Pröva 2 nummer av Språktidningen för 99 kronor!

0 kommentarer

Sidor

Prenumerera på RSS - kviss