I Språktidningens veckoliga kviss möter du tolv svenska ord. Kan du lista ut vad de betyder? Som vanligt blandar vi några enklare ord med några svårare. Betydelserna hämtar vi från Svenska Akademiens ordlista.

Här hittar du fler kviss.

Anders

Foto: Pexels

Prenumerera! Pröva 2 nummer av Språktidningen för 99 kronor.

0 kommentarer

I Språktidningens fredagskviss möter du tolv svenska ord. Din uppgift är att lista ut vad de betyder. Vi har hämtat de korrekta betydelserna från Svenska Akademiens ordlista. Lycka till!

Här hittar du fler kviss.

Anders

Foto: Pixabay

Prenumerera! Pröva 2 nummer av Språktidningen för 99 kronor!

0 kommentarer

I Språktidningens veckoliga möter du tolv svenska ord. Din uppgift är att lista ut vad de betyder. Betydelserna är hämtade från Svenska Akademiens ordlista.

Här hittar du fler kviss.

Anders

Foto: Pixabay

Prenumerera! Pröva 2 nummer av Språktidningen för 99 kronor!

0 kommentarer

I Språktidningens veckoliga kviss möter du tolv svenska ord. DIn uppgift är att lista ut vad de betyder. De korrekta betydelserna är hämtade från Svenska Akademiens ordlista. Lycka till!

Här hittar du fler kviss.

Anders

Foto: Pixabay

Prenumerera! Pröva 2 nummer av Språktidningen för 99 kronor!

0 kommentarer

En majoritet av Sveriges kommuner har en egen slogan. Vissa är älskade. Andra möts av en axelryckning – eller till och med av intensivt ogillande. I Språktidningen 6/2020 gav sig Mats Karlsson ut på en språkresa där han botaniserade bland svenska kommunsloganer. Vi har också en omröstning där du kan vara med och utse landets bästa kommunslogan.

Många sloganer innehåller namnet på kommunen – som Full fräs i Sotenäs, Sagolika Sunne och I love Hjo. Men i det här kvisset möter du tolv sloganer där namnet inte nämns. Kan du para ihop rätt kommun med rätt slogan?

Anders

Illustration: Jens Magnusson/Gustaf Öhrnell Hjalmars

Prenumerera! Pröva 2 nummer av Språktidningen för 99 kronor!

0 kommentarer

I Språktidningens veckoliga kviss möter du tolv svenska ord. Din uppgift är att lista ut vad de betyder. Vi har hämtat betydelserna från Svenska Akademiens ordlista.

Här hittar du fler kviss.

Anders

Foto: Pixabay

Prenumerera! Pröva 2 nummer av Språktidningen för 99 kronor!

0 kommentarer

Tolv svenska ord möter du i Språktidningens veckoliga kviss. Din uppgift är att lista ut vad de betyder. Betydelserna till de rätta svaren är hämtade ur Svenska Akademiens ordlista. Lycka till!

Här hittar du fler kviss.

Anders

Illustration: Pixabay

0 kommentarer

I Språktidningens fredagskviss möter du tolv svenska ord. Din uppgift är att lista ut vad de betyder. Svaren är hämtade från Svenska Akademiens ordlista. Lycka till!

Här hittar du fler kviss.

Anders

Foto: Pixabay

Prenumerera! Pröva 2 nummer av Språktidningen för 99 kronor.

0 kommentarer

I fredagskvisset möter du tolv svenska ord. Ditt uppdrag är att lista ut vad de betyder. Betydelserna är hämtade ur Svenska Akademiens ordlista. Lycka till!

Här hittar du fler kviss.

Anders

Foto: Pixabay

Prenumerera! Pröva 2 nummer av Språktidningen för 99 kronor.

0 kommentarer

I veckans kviss har vi valt ut tolv svenska ord. Din uppgift är att lista ut vad de betyder. Definitionerna är hämtade från Svenska Akademiens ordlista. Lycka till!

Här hittar du fler kviss.

Anders

Illustration: Pixabay

Prenumerera! Pröva 2 nummer av Språktidningen för 99 kronor.

0 kommentarer

Sidor

Prenumerera på RSS - kviss