Finlandssvenskar kan bli nationell minoritet

Text:

Finlandssvenskar kan bli den sjätte nationella minoriteten i Sverige. Konstitutionsutskottet ställer sig bakom en utredning av finlandssvenskarnas ställning. Bara Sverigedemokraterna är emot förslaget.

Sedan tidigare har sverigefinnar, samer, tornedalingar, romer och judar status som nationella minoriteter i Sverige. Att ge finlandssvenskar samma ställning har diskuterats, men från politiskt håll har huvudinvändningen varit att de har svenska som modersmål. Därför har finlandssvenskar inte ansetts leva upp till Europarådets kriterier.

Men ett språk som inte är svenska är enligt centerpartisten Kerstin Lundgren och moderaten Saila Quicklund inte nödvändigt. I två separata motioner skriver de att Europarådet även listar historia, kultur och samhörighet som andra faktorer som kan ligga till grund för minoritetsstatus.

Majoriteten i utskottet säger ja till motionerna. Förslaget till riksdagen är att regeringen ska tillsätta en utredning som svarar på frågan om finlandssvenskar ska erkännas som en nationell minoritet.

Sverigedemokraterna Crister Spets och Jonas Millard reserverar sig mot utskottets ställningstagande. De skriver att det finlandssvenska kulturarvet kan bevaras och skyddas på andra sätt:

Vi räknar den finlandssvenska minoriteten till den svenska nationen. Vidare anser vi att Institutet för språk och folkminnen bör verka för att bevara och levandegöra det finlandssvenska kulturarvet. Mot denna bakgrund anser vi inte att regeringen bör utreda om finlandssvenskarna bör erkännas som en nationell minoritet i Sverige.

Här kan du läsa utskottets betänkande i sin helhet.

Anders

Foto: Istockphoto