Klarspråk är målet i offentligt tal

Fråga:

Vilka rekommendationer ger Språkrådet för talspråk?

Stefan

Svar:

De rekommendationer vi ger för talat språk gäller framför allt uttalet av enskilda ord och namn. Om man är osäker på uttalet av ett ord eller namn kan man få hjälp av olika resurser på internet. I Svensk ordbok på svenska.se kan man lyssna på ords uttal via dator eller telefon, genom att klicka på högtalarikonen bredvid ordet. Uttalet av både ord och namn går även att kontrollera i nätbaserade uppslagsverk, som Nationalencyklopedin, Wikipedia eller Forvo.

För tal i offentlig verksamhet ska man sträva efter klarspråk, det vill säga att man uttrycker sig vårdat, enkelt och begripligt. Det är reglerat i Sveriges språklag. För att göra talet vårdat, enkelt och begripligt är det framför allt viktigt att man tänker på vilka mottagarna är, och exempelvis anpassar ordval och taltempo till dem.

Dialekt och brytning är inte något man behöver arbeta bort; dels är det väldigt svårt att göra det, dels är det knappast önskvärt. Däremot kan det vara bra att tala extra tydligt ifall du vet att du talar med någon som är ovan vid ditt sätt att tala.

Linnea Hanell, Språkrådet