Nytt poddavsnitt om var, vart och vår individuella grammatik

När vår inre grammatik säger något annat än den kollektiva normen uppstår språkliga krockar. Det kan förklara debatten om sammanblandning av var och vart.

Text:

Bild: Anders Svensson

Fel på var och vart är en vanlig källa till språklig irritation. Men ur ett grammatiskt perspektiv handlar debatten snarare om krocken mellan den individuella och den kollektiva grammatiken. I många dialekter görs ingen skillnad mellan var och vart eller vars. Däremot är det en distinktion som språkvården alltjämt ställer sig bakom i skriften.

I det här avsnittet av Språktidningens podd samtalar Johan Brandtler, docent i nordiska språk vid Stockholms universitet, Lena Lind Palicki, lektor i svenska vid Stockholms universitet, och Anders Svensson, chefredaktör för Språktidningen, om språkliga symbolfrågor, grammatisk variation, statusfyllda uttal och stavningar som kan uppfattas som elitistiska.

Om du vill stödja Språktidningens podd ekonomiskt kan du skicka ett bidrag genom Swish till 123 110 0726.