Nytt poddavsnitt om svenska dialekter

Generationer fick skrubba bort dialektala drag i skolan. Men attityderna har förändrats. I dag är en majoritet av svenskarna positiva till den egna dialekten.

Text:

Bild: Anders Svensson

En majoritet av svenskarna gillar sin dialekt. Men länge sågs dialekter som något som borde slipas bort. Hur har attityderna till dialekter förändrats? Varför är unga kvinnor mer negativa till sin egen dialekt? Vad är förklaringen till att stockholmare ofta anser sig inte ha någon dialekt alls? Och hur ser framtiden för dialekterna ut?

I det här avsnittet samtalar Jenny Nilsson, forskningsarkivarie vid Institutet för språk och folkminnen, och Anders Svensson, chefredaktör för Språktidningen, om den undersökning om svenskarnas attityd till dialekter som Novus har utfört på uppdrag av Språktidningen.

Du hittar Språktidningens podd hos Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Podme, Soundcloud, Tunein och Youtube.

Om du vill stödja Språktidningens podd ekonomiskt kan du skicka ett bidrag genom Swish till 123 110 0726.