Nytt poddavsnitt om Språkrådet rekommenderar

I Språkrådet rekommenderar får skribenter råd och hjälp i några av dom vanligaste språkriktighetsfrågorna i svenskan. Här samtalar Maria Bylin och Anders Svensson om boken.

Text:

Bild: Anders Svensson

I nya boken Språkrådet rekommenderar vägleder forskare och språkvårdare skribenter i en rad vanliga språkfrågor. Ett allmänt råd är att sträva mot att skriva könsneutralt – men det innebär inte att Språkrådet förordar det könsneutrala pronomenet hen i alla sammanhang. Skribenter uppmanas även att hellre använda titlar som tjänsteperson i stället för tjänsteman medan man som generiskt pronomen behandlas på ett annat sätt. Samtidigt verkar distinktionen mellan de och dem vara på väg mot en kollaps. Än så länge öppnar dock Språkrådet inte för dom i formella texter. Däremot behandlas pluralformer på -s alltmer som en etablerad del av det svenska språksystemet. Och trots att särskrivningar är vanliga är dom inte på väg in i värmen.

I det här avsnittet av Språktidningens podd samtalar Maria Bylin, en av redaktörerna för Språkrådet rekommenderar, med Anders Svensson, chefredaktör för Språktidningen, om arbetet med boken, avvägningarna och resonemangen bakom råden samt några av rekommendationerna.

Om du vill stödja Språktidningens podd ekonomiskt kan du skicka ett bidrag genom Swish till 123 110 0726.