Vad betyder ordet?

Text:

1 RYSANSVÄRD
A ryslig
B absurd
C gästvänlig
D föraktad
E primitiv

2 PAKTUM
A lovsång
B äktenskapsförord
C lag
D allians
E koalition

3 KARBUNKEL
A blomkruka
B förgasare
C böld
D piedestal
E sup

4 DUPLIKAT
A förfalskning
B äkthet
C kontrakt
D dubblett
E åtal

5 GANGRÄN
A avlopp
B strimma
C grupptryck
D brunnslock
E kallbrand

6 MENTOR
A ordförande
B handledare
C åldring
D akademiker
E filosof

7 STRÖG
A aga
B linje
C smörgås
D rivjärn
E promenadstråk

8 TÖRE
A torrved
B fukt
C stiltje
D släde
E stuga

9 FRAGIL
A irrelevant
B främmande
C bräcklig
D stum
E hatisk

10 BEBÉ
A syssling
B romans
C dusch
D spädbarn
E smördegsbakelse

11 VOLUMINÖS
A katastrofal
B fåordig
C högljudd
D omfångsrik
E hjärtlig

12 SKÖRDEAND
A fågelskrämma
B silo
C tröska
D skördetid
E fertilitet

13 YRKA
A intyga
B begära
C betona
D underteckna
E förneka