Svexit

Nu hoppas svenska EU-kritiker på svexit.

Text:

Folkomröstningen om Storbritanniens EU-medlemskap förde för första gången på lång tid upp frågan om ett utträde ur unionen på dagordningen även i Sverige. EU-motståndare fick vind i seglen och började hoppas på svexit, ett svenskt utträde ur unionen. Ordet svexit är bildat till svensk och exit enligt samma mönster som brexit, ’brittiskt utträde ur EU’, och grexit, ’grekiskt utträde ur EU och EMU’. I en artikel i Dagens Nyheter försökte Johan Schück utreda konsekvenserna för Sverige av ett brittiskt utträde. Han poängterade att svenskar i allmänhet oroar sig mer för en sådan utveckling än invånare i EU:s övriga medlemsstater: ”Brexit betyder inte svexit. Ett brittiskt EU-utträde påverkar Sverige, dock knappast så mycket att svenskarna följer efter. Men den svenska positionen blir mer komplicerad än hittills.”