Språkfrågan 6/2016

Text:

Språket är nederländska. Det har officiell status i Nederländerna och i delar av Belgien. Det används även i Surinam, Nederländska Antillerna och Aruba. Nederländska är ett västgermanskt språk med nära släktingar som afrikaans, jiddisch, engelska och frisiska. Inte sällan intar nederländska en mellanställning mellan tyska och engelska. Språket har reducerat sitt formsystem till att stå engelskan närmare än tyskan, medan ljudsystemet har mer gemensamt med tyskan.