När lögnare  blir lugnare

Text:

Stäng durren, uppna funstret! En del svenskar skiljer inte kort ö från kort u. I alla fall inte i alla ord. Forskaren Lena Wenner, Uppsala universitet, kallar fenomenet u-haltigt ö.  I sin avhandling har hon bland  annat undersökt vad folk tycker om olika uttal av ord som lögnare, mörkna och pölsa.

Det visade det sig att nära hälften av de tillfrågade tror att den som uttalar ö med u-halt har lägre utbildning än den som uttalar ö på ett mer prototypiskt sätt. Intressant nog visar undersökningen att det troligen är tvärtom. De med lägre social status, alltså i bemärkelsen lågutbildade, är de som bäst håller isär ljuden. De med högst social status gör mindre skillnad.

Ingen tillfrågad tyckte att u-haltigt ö låter vackert. Sju av nitton tycker till och med att det låter fult. Och många tror att det u-haltiga ö:et är ett gammalt dialektdrag som är under avveckling. Det vore ju inte så konstigt, med tanke på att så många tycker att det låter anskrämligt. Men i Lena Wenners avhandling är det faktiskt de äldsta som oftast stänger dörren – medan de yngsta smäller i durrarna.