Elefanter varnar när de vittrar massajer

Text:

Kenyanska elefanter är mer rädda för massajerna än för kambafolket. Det har forskare vid Sankt Andrews universitet i Storbritannien visat. Att elefanter skiljer på de två folkgrupperna förklarar forskarna med att det ingår i massajernas manbarhetsriter att spetsa elefanter. Sådant sysslar inte kamba med. Men även elefanter, som forskarna tror saknar erfarenhet av massajernas spjut, springer långt när de känner lukten av massajer, alternativt ser den karakteristiska röda färgen på deras kläden. Om det är så att elefanter utan massajerfarenhet också flyr kan det vara ett nytt bevis för elefanternas förmåga att kommunicera med varandra. Tidigare har man observerat att elefanter kan föra vidare kunskap om var det finns vatten.
Afrikanska elefanter meddelar sig med varandra bland annat via dofter och läten, däribland infraljud som våra öron inte uppfattar. Även vibrationer i marken kan de uppfatta, med sina många känselkroppar i fotsulorna.