Cirkulär ekonomi

En cirkulär ekonomi fungerar som ett avfallsfritt kretslopp.

Text:

Få länder i världen har medborgare som konsumerar en så stor andel av jordens resurser som Sverige. Därför talar allt fler om vikten av cirkulär ekonomi. Skånskan skriver att den dessutom kan skapa nya jobb: ”Både EU och regeringen vill arbeta för ’cirkulär ekonomi’. Enligt både EU och regeringen innebär begreppet [cirkulär ekonomi] att återanvända och laga och att betrakta avfall som en resurs.”