Blåljuspersonal

Blåljuspersonal attackeras allt oftare vid utryckningar.

Text:

Stenkastning och vandalisering är något som anställda inom till exempel polis, sjukvård och brandkår ibland möter vid utryckningar till bostadsområden. Dessa yrkesgrupper kan kallas blåljuspersonal. Politiker från olika håll har föreslagit strängare straff för personer som attackerar blåljuspersonal i tjänsten. Det tycker Gotlands Allehanda är positivt: ”Unga mellan 15 och 17 år som döms till ungdomstjänst efter att ha angripit exempelvis blåljuspersonal ska kunna få avtjäna straffet hos räddningstjänsten eller polisen för att öka förståelsen för verksamheterna.”