”Alla kände skam inför att tala quechua”

Text: Jessica Nilsson

Ana Maria Franco, 51 år, Sucre. Språklärare i quechua. Moders­mål quechua, andraspråk spanska.

– På landsbygden låter man fortfarande bli att utbilda utifrån människors verklighet, och blandar i stället in det västerländska synsättet, med Walt Disney och sådant. Mer hopp har jag i så fall om en uppvärdering i storstäderna. Nu kan man höra quechua pratas på bussarna i staden. Det kunde man inte göra förut. Folk kände skam inför att tala quechua med sina egna föräldrar.

Ronald Diaz, 24 år, Cocha­bamba. Lågstadie­lärare. Modersmål spanska. Förstår quechua, men kan inte prata.

– Lagen är bra, men fördomarna mot dem som pratar ursprungsfolksspråk försvinner inte över en dag. Man blir fortfarande betraktad som en obildad indian om man inte talar spanska. Det finns en risk att ett språkkrig bryter ut när alla dessa ursprungsfolksspråk konkurrerar om att få u­tökad terräng. Min quechua är riktigt dålig eftersom språket aldrig har intresserat mig. Mina föräldrar kan quechua, men i mitt hem har vi alltid talat spanska. Jag är nyutexaminerad lärare och har haft svårt att få jobb eftersom det är ett krav att vara tvåspråkig på allmänna skolor.

Hugo Zuazo, 35 år, La Paz. Ägare till ett daghem, chokladproducent. Modersmål spanska. Talar engelska och lite aymara.

– Lagen är bra, men man får inte glömma hur viktigt det är att kunna engelska eller franska, eftersom det är de språken som gäller i business och i internationella relationer. Men en person som kan ett språk kan lära sig fem. I mitt jobb är det viktigare att tala engelska eller franska. Men visst kan det uppstå situationer då det är bra att kunna aymara, som i marknadsföringen av min choklad.

Maria Gladys de Palodono, 57 år, Cochabamba. Språklärare i spanska. Moders­mål spanska. Förstår lite quechua men kan inte prata.

– Det är jättebra att man nu uppvärderar ursprungsfolkens språk, och bra för dem som studerar att de nu lär sig quechua. Bra också för de ungdomar som redan behärskar till exempel quechua. Men vad händer med dem som inte har fått lära sig? Varför ska de straffas? Jag tycker synd om ungdomarna som nu ska ut i arbetslivet och som måste uppfylla kravet på två språk för att kunna få jobb inom utbildningssektorn och den statliga sektorn. Det kravet uppfyller ju inte ens de i regeringen själva, än mindre presidenten.

Eden Angulo, 28 år, Capinota. Säljer smycken på gatan. Moders­mål quechua, andraspråk spanska. Talar även engelska.

– Nu är allt ställt till rätta och jag är väldigt nöjd. Jag kunde bara quechua när jag började skolan, men var tvungen att lära mig spanska snabbt, eftersom de andra barnen retade mig. Det är vanligt att föräldrar har talat quechua med sina barn, men att barnen svarat på spanska. Denna låga värdering av quechuan har fått konsekvensen att barn och föräldrar pratar ett sammelsurium av språken, och inte förstår varandra bra. Jag kommer att kunna sätta mina barn i en quechua-talande skola utan att känna mig som en dålig förälder. Jag har numera också rätt att erhålla service på mitt modersmål.