Vetenskapen vilar på latin och grekiska

Text:

Bild: Pixabay

Läsvärt: Latin och grekiska i naturvetenskaperna av Hans Helander (Morfem)

Engelskans insteg på svenskans bekostnad är ett konstant orosmoment. Särskilt har så kallad domänförlust uppmärksammats – och där sticker vetenskap och forskning ut. Eftersom naturvetenskaplig forskning är internationell, används engelska i tal och i skrift som ett lingua franca – ett gemensamt språk.

Men frågan är ju om svenskan någonsin har haft naturvetenskapen som domän. Den har i stället lutat sig tungt på grekiska och latin.

Latinprofessorn Hans Helander har skrivit en bok för alla som är roade av språk och naturvetenskap. Det är lättsamt och lärt om latinets och grekiskans historiska bakgrund, grammatik och ordbildning, för att sedan gå igenom språkens avtryck inom medicin, farmakologi, biologi, kemi, geologi, astronomi och fysik. Och dessa är fundamentala – ofta i en salig blandning. Man får en hel del vetenskapshistoria på köpet, bland annat i fina illustrationer och uttolkningar av omslagen till kända vetenskapliga verk.

Cecilia Christner Riad är redaktör på Språktidningen.