Väggkonst från runor till taggar

Text: Anders Svensson

Graffitins historia
Malcolm Jacobson (LL-förlaget)
Det började med grott­mål­ning­ar och klotter på väggar och slutade med nersprejade tunnelbanevagnar och upprörda politiker. Malcolm Jacobson spårar graffitins historia från romarriket och okynnesristade­ runor till etablerad konstform.
Redan för många tusen år sedan var graffiti en metod för såväl blixtinspirerad som noga övervägd kommunikation. Kanske kan gårdagens rimmande sågningar av en tavernas blaskiga vin jämställas med dagens intrikata målningar, medan dåtidens vägvisare till närmaste bordell i dag snarast påminner om en tagg hastigt målad medan tåget står inne på perrongen.
Graffitins historia är en intressant och lättläst betraktelse över hur graffitin inte bara kommunicerar med betraktaren, utan också över hur olika målningar talar med varandra.