Svårslagen skånsk underhållning

Text: Anders Svensson

Skånska dialektord

Carl-Erik Lundbladh (Institutet för språk och folkminnen)

Som underhållning är denna dialektordbok svårslagen. Den nyfikna kan ströbläddra mellan nostalgidoftande ord som fittomtratt, ’[slå] dank’; fetpölsa, ’ollonborslarv’; läseglytta, ’konfirmand’; utasad, ’utsliten’, och frukta­pära, ’päron’. I någon mån rör det sig främst om en dokumentation över svunna tiders talspråk – en majoritet av orden har ett sekel på nacken, och en hel del är nog nytt för den som sedan generationer inte är rotad i den skånska myllan.

För den som vill annat än ströbläddra är ordboken föredömligt sorterad efter både dialektform, normaliserad dialekt och ”rikssvensk” betydelse. Och för den som vill gräva vidare på egen hand bjuder författaren Carl-Erik Lundbladh på en sökguide till den databas ur vilken materialet till ordboken hämtats.