Stöld, knivar och blodtransfusion

Text: Nathalie Mark

Swahili för svenskar

Imma Mpili Andersson & Karin Zetterqvist (Hjalmarson & Högberg)

Om man varit på resande fot i ett land där man inte talar språket inser man snabbt vikten av en bra parlör. Detta är den första som vänder sig till svensktalande som reser i Östafrika. Eller till dem som bara önskar lära sig Afrikas lingua franca med över 50 miljoner talare.

Introduktionskursen förutsätter vissa grammatikkunskaper men är utöver det upplagd för att passa nybörjarstudenten. Man slussas från enstaka ord och förenklad grammatik till mer avancerade fraser och dialoger. Allt på en nivå som passar in i turistvardagen.

För den nyfikne är denna parlör perfekt och swahilis logiska struktur gör det snart möjligt att åtminstone kunna beställa in bönor i kokos eller med rätta säga Nazungumza Kiswahili kidogo (’Jag talar lite swahili’). Många fraser har dock något snävt användningsområde, och det återstår att se om man dristar sig att använda sina nyförvärvade kunskaper på fältet. Efter en genomläsning har man nämligen lärt sig lite för många fraser om stöld, knivar och blodtransfusioner.