Stenar som öppnar dörrar

Text: Patrik Hadenius

Gotlands bildstenar – Järnålderns gåtfulla budbärare

Maria Helin-Karnell (red.) (Fornsalens förlag)

Det finns drygt 500 bildstenar­ på Gotland. Det är stenar med bilder som ristats mellan omkring år 400 och 1100. Stenarnas­ rika utsmyck­ningar ger oss en unik inblick i föreställningsvärlden för människor som levde för tusen år sedan. Bilderna ger en antydan om vilka gudar de trodde på, vilka kläder som var på modet och hur de färdades­ och krigade.­ Bilderna är vackra och de är talande, på ett svindlande sätt.

Från ett symposium som ordnades 2011 har nu en rikt illustrerad bok givits ut. Likt bildstenarna själva öppnar boken dörrarna till en okänd värld. Och så snart man kommit­ över tröskeln – det är en del interna inomvetenskapliga reflektioner som inte alltid berör en allmän läsare – visar det sig att också dessa texter ger inblickar i en relativt ung forskningsgren. Här finns mycket som ännu är odefinierat, obeskrivet och outforskat. Det gör läsningen ännu mer spännande. Det känns som om man befinner sig mitt i en pågående verksamhet, och det kring ett material som har över tusen år på nacken. Lika svindlande som stenarna själva.