Språket är nerlusat med bilder

Text: Helén Preutz

Somliga lever blott en dag, medan andra är smått antika. Vissa får oss att haja till eller rent av dra på munnen, medan andra smälter in så väl att vi inte märker dem.

Det handlar om meta­forer – bildliga uttryck som används för att beskriva vår omvärld. Bokens rygg är ett exempel – ett uttryck som hämtats­ från anatomin för att visa hur boken är konstruerad. När jag läser Lars Melins Polletten som trillade ner blir jag snart på det klara med att språket är nerlusat med metaforer.

I elva kapitel kartlägger han metaforernas ursprung och hur de tillämpas. Varje yrkesgrupp tycks hämta sina favoritmetaforer från specifika­ områden. Politiker verkar förtjusta i ord som hör hemma i jordbruket. Några sår frön för att skapa tillväxt, som andra i sin tur skär ner eller skördar.

Författarens syfte är att underhålla. Det lyckas han med genom att stapla exempel på exempel. Men med metaforer upp i halsen känns det befriande att läsa det kapitel som tillägnas hovet. Deras snack är, enligt Lars Melin, till 99 procent fritt från metaforer.