Socialt språk under luppen

Sociolingvistik i praktiken, Sally Boyd och Stina Ericsson (red.) (Studentlitteratur)

Text: Maria Arnstad

”Om du som mamma är gift när barnet föds räknas automatiskt din man som barnets far.” Detta stod att läsa på Försäkringskassans webbplats år 2007. Språkvetaren Lena Lind Palicki ger meningen som exempel i en så kallad diskursanalytisk studie, där hon genom språket bland annat undersöker samhällets värderingar. Vad är så ”naturligt” att vi inte ens ser det?

Lena Lind Palickis undersökning ingår i forskningsfältet sociolingvistik, som inriktar sig på språkets sociala sidor. Kan man säga något generellt om oss när vi knappar fram ett hastigt sms? När vi avbryter en kollega på jobbmötet? Eller gissar var någon bor utifrån hur hen uttrycker sig?

I den här antologin möter vi 14 språkvetare som anser att språket inte kan frikopplas från dem som använder det – och att det mest intressanta med språket döljer sig i våra ständigt pågående diskussioner.

Bokens syfte är att visa de olika sociolingvistiska metoder som finns för att samla in och analysera språk.