Sjöfolk stänker salt över svenskan

Havets ord

Text: Anders Svensson

Torbjörn Dalnäs (Breakwater)

Det språk som används till sjöss är verkligen inte torrt. Det har under resorna på världshaven lånat med sig ord från bland annat tyska, engelska, arabiska och japanska till svenskan. Sjöspråket har också gjort starka avtryck även i det vardagsspråk vi talar på land.

I Havets ord samlas inte bara sjöspråkets galjonsfigurer, ord som sedan länge kastat ankar i allmänspråket, som tsunami, ljugarbänk och stiltje. Här finns också efterdyningarna; uttryck som är självskrivna i svensk slang, som mata fiskarna för ’kräkas överbord’.

Bokens mest omfångsrika sektion är ordlistan. Den sista tredjedelen levererar både skrönor och fördjupningar. För den som föredrar landbacken framför spat känns de dock ibland lite som barlast.