Självhjälpsbok för språkstudier

Text: Anders Svensson

Jane Juuso (Sametinget)

Länge betraktade staten samiska och andra minoritetsspråk som något katten hade släpat in. Så sent som på 1970-talet fick många föräldrar höra att de skulle tala svenska i stället för samiska med barnen. Detta för att undvika ”halvspråkighet”. I dag har attityden förändrats. Men där generation efter generation växt upp med känslan att samiska är oönskat, är det inte underligt att många samer fortfarande förknippar språket med en viss skam.

 

Syftet med Jane Juusos bok är att ersätta skammen med stolthet. Jag tar tillbaka mitt språk är något av en självhjälpsbok för den som städat undan ett språk till medvetandets utkanter. Metoderna, som gruppmatlagning och språkfika, fungerar inte bara på samiska. För en nyfiken icke-talare hade svenska översättningar av till exempel recepten varit skoj. Även om den riktigt modiga inte backar för att svänga ihop en kaka med ingredienser som mïrhke-sjokolade och vaniljsohkerh.