Se forskning som berättelser

TEXT & Stil Magnus Linton (Natur & kultur)

Text: Maria Arnstad

Att börja. Vilken vånda det kan vålla! Kanske har man ägnat veckor, månader eller år åt att samla material. Sedan kommer det oundvikliga: det hela måste ner på papper.

Text & stil är en ”skrivhandbok i essäform”, främst för fackskribenter och akademiker som verkligen vill bli lästa. Basen är de reflektioner Magnus Linton har gjort under sitt eget långa skrivliv.

Det är svårt att enkelt redogöra för komplex forskning. Ännu svårare kan det vara att få en sådan text att signalera lust, skrivglädje – och nå läsare utanför den mest insatta kretsen. Magnus Linton visar hur man genom att ladda med citat, samla scener och varva med metaforer kan lätta upp och belysa fakta och göra kunskapen lättare att ta till sig. Framför allt vill han påminna om att vetenskapliga resultat i sig är berättelser.

Den som vill skriva facktext måste starta i något uppseendeväckande, visa varför texten är viktig och göra läsaren trygg. Och det kan hjälpa att släppa lite på respekten för texten, menar Magnus Linton.

Själv skriver han med driv – och blir ett exempel på det han vill förmedla.