Samlade inlägg med språkråd

Råd om språk. Anki Mattson (red.) (Prodicta)

Text:

Bild: Istockphoto

Att språkråd förändras med tiden är en självklarhet. 2023 förvånar det kanske därför föga att en språkrådsbok inleds med ett kapitel om hur skribenter bäst skriver webbtext för otåliga läsare. Rådet de stressade skribenterna får är att i det digitala informationssamhällets höga tempo presentera det viktigaste först och att använda informativa mellanrubriker. Råd som mången webbredaktör skulle må bra av att få. Det vet alla som försökt orientera sig på en krånglig webbplats för att hitta matnyttig information.

Förenklandets sköna (men ibland svåra) konst löper som en röd tråd genom denna språkrådsbok. Det gäller att stryka det som känns pratigt, att förenkla grammatiska konstruktioner och att krympa ner de alltför långa meningarna till något mer lättläst. Gott så. Men tyvärr märks det i lite för hög utsträckning att denna handbok egentligen är ett urval språkbrev och blogginlägg. Det spretar kort sagt lite, vilket är synd eftersom det finns många bra råd för skribenter här, inte bara för dem som är stressade.

Mats Almegård är redaktör på Språktidningen.