Så fångar en krönikör olika nyanser

Facit – konsten att skriva krönikor, Patrik Lundberg (Natur och kultur).

Text: Maria Arnstad

Språktidningen tackar Patrik Lundberg för ett nyord: åsiktsrefug. Denna refug är ett svar på den trånga åsiktskorridoren, där två filterbubblor befinner sig på var sin sida och skriker på varandra.

Till åsiktsrefugen har ”de åsikter som finns i vakuumet” tagit sin tillflykt – de där tankarna som sällan får plats i debatten. I Facit får läsaren bland annat uppgiften att välja en pågående samhällsdebatt och sedan skriva en krönika, stående någonstans i detta vakuum. Patrik Lundbergs poäng är att krönikeformatet är som gjort för att skildra nyanser.

Här visar han sina erfarenheter genom att bifoga egna och andras texter, med kommentarer och tips. I enkel, underhållande stil lotsas vi genom retorik, dramaturgi, tempo och korrekturtecken.

Den här boken vill jag med varm hand räcka till alla som vill lära sig skriva – eller som redan skriver, men vill ha ledstänger i arbetet. Bara de små rutorna med ”Supertips!” sätter fingret på kunskap jag anade, men inte själv hade kunnat formulera.