Praktiskt men pratigt om skrivande

Pennvässaren – Om skrivande på lek och allvar av Alva Dahl (Morfem)

Text:

Bild: Istockphoto

Många svenskar drömmer om att skriva – och med denna behändiga lilla skrivguide blir antalet som faktiskt sätter igång (och avslutar) troligen större. Alva Dahl, författare, översättare och doktor i nordiska språk, skriver ledigt om vikten av att både börja och avsluta, utan alltför stora pretentioner. Detta oavsett vilken typ av text som ska skrivas.

Hon betonar vikten av att ha roligt och njuta av skrivandet, men också av att ta rejäla pauser och kanske motionera i stället för att tvinga sig själv till skrivande under en hel arbetsdag. Den typen av tips känns uppfriskande.

Mer givna (men inte mindre viktiga) råd är dem om språkets standardnormer, stilnivåer och textens rytm. Ett annat välkänt råd är att stryka i texten, eller utveckla den. På den punkten efterlever Alva Dahl tyvärr inte helt sina råd. Den avslappnade stilen är inbjudande, men hon kunde gott ha strukit ner omständliga redogörelser för hur hon mejlar med förläggare och vänner. Trots detta är Pennvässaren given läsning för den som bär på författardrömmar.

Mats Almegård är frilansjournalist.