Orden blev en nyckel till världen

Text: Helén Preutz

Hon talar om det låga sorlet av barnaskratt, den silvergrå strömmen och en molnfri klarblå himmel. Men själv kan hon varken se eller höra det hon beskriver. Inte ens sin egen röst.

I Bo Renbergs biografi Helen Kellers värld möter vi den dövblinda kvinnan som vände sitt handikapp till ett redskap. För Helen Keller blev orden det viktigaste verktyget, både för att lära känna världen hon levde i och för att förändra den.

På en resa som gör av­stamp i 1800-talets amerikanska söder får vi följa Helen Keller som reto­riker, författare och privatper­son. Mest känd är hon kanske för sina insatser för dövblinda. Men som marxist, feminist och militant suffragett kämpade hon för bättre villkor för alla.

Helén Preutz