Nyorden berättar historien om vår samtid

Nyord i svenskan, Birgitta Agazzi (Morfem)

Text: Karin Skagerberg

Den stora tjusningen med nyord är deras direkta spegling av samhället. I den här boken finner man cirka 2 000 ord för fenomen som blossat upp de senaste tjugo åren. Ett exempel är transfett, som fick skjuts av debatten om livsfarliga snacks 2007. Ett annat är verbet tårta, ’kasta eller mosa en gräddtårta i ansiktet på en makthavare som protest’. När detta drabbade kungen år 2001 nådde verbet nya höjder.

Birgitta Agazzi var tidigare anställd på Svenska språknämnden och Språkrådet, som sedan 1987 årligen sammanställt listor över nyord i svenskan. Listorna har till stor del samlats in av frivilliga, som gått igenom tidningar i jakt på färska uttryck. Utöver listorna ligger Birgitta Agazzis eget material till grund för boken.

Inledningen ger insikter i hur ord uppkommer och anammas i språket, exempelvis hur verbet vabba, ’vara hemma med sjukt barn’, har gett upphov till vobba, ’vara hemma med sjukt barn och samtidigt jobba’, och vavva, ’vara hemma med vovve’. Nyorden är ofta både välfunna och roliga. Nog är Bamseteorem en lärosats vi saknat? Den som är stark måste ju som bekant också vara snäll.