Ljusår från klassrummet

Text: Cecilia Christner Riad

Klassrummet som muntlig arena

Cecilia Olsson Jers (Liber)

Det kommer nästan inte ut ett nummer av Språktidningen utan att det kommer en ny bok om retorik. Här är en som tar sig an en av våra allra första arenor – klassrummet. Denna bok rör sig på en nivå ljusår från muntlig framställning i skolan förr om åren. Den skjuter in sig på konsten att övertyga. Ethos, logos och pathos handlar om att lära sig skapa förtroende hos åhörarna och att vädja till deras förnuft och känslor. Säkert användbart för lärare, kanske särskilt i pratiga klassrum. Annars är väl bristen på övning det som har präglat skolan. Övning är det som ger färdighet.