Läs högt för språkets skull

Text: Cecilia Christner Riad

Anne-Marie Körling (Natur & Kultur)

Ända in på 1700-talet var det normalt att läsa högt, även på egen hand. Texten skulle ljuda. Detta kunde man läsa om i en artikel i Språktidningen 3/13.

Skolans svek mot alla elever som går ut 9:an utan att ha lärt sig läsa ordentligt har hjärnforskaren Martin Ingvar talat mycket om. Han var själv lite långsam i starten och har vittnat om hur hans mamma bibliotekarien lånade hem travar med böcker och tragglade med honom tills han knäckte koden. Jag svär på att högläsning ingick i det projektet.

Till högläsningens lov och om dess betydelse för att utveckla språket har Anne-Marie Körling, prisbelönt svensklärare, skrivit något man kan kalla en pamflett. Och jag kan bara instämma. Högläsning har alla de positiva kvaliteter som kan väcka lust till läsning och lärande.

Anne-Marie Körling använder högläsning i alla möjliga sammanhang i undervisningen. Hon läser allt högt: recept, inköpslistor, sms ur sin mobil. Ett viktigt råd till skolans kollegium är att läsa läroböckerna högt. För att få syn på om de över huvud taget är läsbara och inte lider av den förenklingsiver som många gånger berövar dem dess begriplighet.