Knep som gör svårt till enkelt

19 råd för att skriva begripligt Red. Ester Hedberg med flera (Dyslexiförbundet)

Text: Anders Svensson

Vi har nog alla stött på dem – de där vardagliga texterna som är så snärjiga att de kräver avsevärd tankemöda att dechiffrera. Det finns till exempel bostadsrättsföreningar som kan förvandla simpel information om en städdag till en avancerad rebus, genom ett virrvarr av förunderliga rubriker, förvirrande bilder och nyckelmeningar omgivna av ovidkommande upplysningar. Det kan alltså vara förvånansvärt svårt att skriva enkelt.

Begriplig text är ett projekt som de senaste åren har undersökt vad som gör texter lätta att läsa och förstå. Resultaten presenteras i 19 råd för att skriva begripligt, en handbok för skribenter som vill undvika fällorna på vägen mot tillgängliga texter.

Rekommendationerna gäller texternas grafiska utformning. Råden handlar exempelvis om tydliga rubriknivåer, om lagom långa rader och stycken, om bilder som hjälpmedel samt om mellanrubriker och ord i fetstil som vägledning för läsaren.

Men det finns också åtskilliga tips som underlättar själva skrivandet. När syftet är att informera bör det allra viktigaste komma först. Börja med att berätta när och var den där städdagen äger rum – och inte med att filosofera om att våren är här, att dagarna blir längre och att ogräset växer i rabatterna. Undvik gärna förkortningar och avstavningar som kan få läsaren att tappa tråden. Och använd sammanfattningar för att säkerställa att de viktigaste upplysningarna är i fokus.

Råden är särskilt angelägna för personer som skriver för en publik som av något skäl har svårt att läsa. Men de är matnyttiga för alla typer av skribenter. 19 råd för att skriva begripligt bjuder på mängder av insikter och klokskap även för rutinerade textsnickare. Som skribent är det lätt att fastna i den egna tankevärlden – vilket ofta resulterar i texter som är onödigt snåriga, eftersom de förutsätter att läsaren delar samma förförståelse.

Den här boken fungerar i praktiken som en checklista. Den hjälper skribenter att lyfta blicken – och förhoppningsvis att se läsaren och dess behov framför sig.