Hjälp för dig som vill vara korrekt

Myndigheternas skrivregler

Text: Robin Orling

Språkrådet (Fritzes)

Hur böjer man policy i plural? Ska man skriva talesman eller talesperson? Den som arbetar på en myndighet vet nog hur svårt det kan vara att skriva klarspråk. Offentlig text ska vara lättläst, men också omöjlig att misstolka.

Som tur är finns hjälp att få i Myndigheternas skrivregler, eller snarare Myndigheternas skrivregler – där det bland annat framgår att eftersom detta är en boktitel bör namnet stå kursivt eller inom citattecken.

Den färska utgåvan är en omarbetad version av den senaste från 2009. Tre kapitel är nyskrivna: ett om klarspråk, ett om att skriva för webben och ett om hur man hanterar källhänvisning.

Behöver du uttrycka dig formellt och korrekt, kan du luta dig mot detta verk. Boken finns att köpa i tryckt version men kan också laddas ner gratis via Institutet för språk och folkminnens hemsida.