Hitler till retorisk rakning

Text: Camilla Sveréus

Retorik i tiden
Göran Hägg (Norstedts)
Adolf Hitler är ett skrämmande exempel på hur övertygande bra retorik kan vara. Tyvärr är hans tal näst intill omöjliga att få tag på, vilket gör det svårare för oss att reagera om samma retoriska trick skulle användas av politiker i dag.
Men i den här boken kan vi ta del av ett av Hitlers tal, tillsammans med berömda tal av 22 andra historiska personer. Tids­linjen sträcker sig från det antika Grekland till Obamas USA, via såväl profeten Muhammed som den social­demokratiske parti­ledaren Per Albin Hansson. Hemligheterna bakom deras retoriska framgångar avslöjas genom analyser av auten­tiska tal som har framförts inför publik.
Det krävs inga kunskaper i retorik för att ta till sig inne­hållet. Och i slutet av varje kapitel finns konkreta tips för den som vill lära sig att tala bättre.