Guiden till vår språkliga flora

Sveriges språkflora - handbok för ett flerspråkigt samhälle Sofia Malmgård och Morena Azbel Schmidt Morfem

Text: Maria Arnstad

”I Sverige talar man svenska”, konstaterade Moderaternas partiledare Ulf Kristersson i sitt jultal för ett par år sedan. Och visst har han rätt! Men i Sverige talar man också uppåt 200 andra språk, vilket man bland annat kan läsa i Sveriges språkflora, som lägger fram färska fakta om en mängd språk som kan höras runt om i riket.

Och – som författarna poängterar – vi vet att det finns utrymme för fler än ett språk i hjärnan, och att de språk vi lär oss utöver modersmålet ger såväl språken i sig som annan kunskap en rejäl skjuts.

I Sveriges språkflora presenteras drygt 40 av de språk som talas i Sverige i dag. Varje språk har fått ett eget kapitel. Språkets namn är huvudrubriken, och under denna nämns ”det eller de länder som man vanligen förknippar med språket”. Sedan följer uppskattningar om antalet talare av språket i Sverige och i världen, tillsammans med en rad andra språkspecifika upplysningar. Till de flesta språken kommer också en ruta med ett textprov, där man kan se språkets särskilda skriftsystem med en översättning till svenska intill.

Under ”Italienska” kan man bland annat läsa att det talas i Italien, Schweiz, Slovenien och Kroatien, att det härstammar från latin, att invandrare från Italien har funnits länge i Sverige – de flesta kom på 1950- och 60-talen – och att italienskan har många dialekter men bara ett skriftspråk. Och om arabiska kan man läsa att det är officiellt språk, eller ett av de officiella språken, i minst 22 länder, att det skrivs från höger till vänster och att närmare 200 000 svenskar i dag kan antas ha arabiska som modersmål. Med mera.

Under rubriken ”Översättning och tolkning”, sammanfattar författarna också möjligheterna för vart och ett av språken att översättas och tolkas i Sverige. De ger också råd om vad man bör ha i åtanke när ett språk ska planteras om i ny talspråklig, skriftlig och kulturell kruka.

Detta leder också över till den andra delen av boken, där vi får ytterligare inblick i dessa yrkesområden, genom att författarna beskriver ”vad språk är och vad tolkar och översättare faktiskt gör”.

Det här är en bok som väcker tankar för den som lever i ett land som i perioder varit språkligt homogent – vilket internationellt sett är unikt: det normala i världen är att flera språk används parallellt. Så när politiker vill tumma på tolkrätten vore det klokt om de – med denna bok som guide – får ta sig en ordentlig tur över Sveriges rika språkflora.