Glimtar in i skrivlivet

Tag och skriv! Fjorton författare om sitt skrivande. Red. Annica Nordin (Natur & Kultur)

Text: Maria Arnstad

”För skrivandets plats är en främmande plats, där jag gör främmande ting.” Så skriver Andrea Lundgren i ”Ner i grävlingsgrytet”, en av texterna i Tag och skriv!

Ja, skrivandet är en plats. Denna plats är ibland obegripligt svåråtkomlig – som ett gryt. Men väl där kan den vara oumbärlig.

Skrivandet beskriver också platser. Sven-Olof Karlsson ger i ”Skrivande och landsbygd” övertygande argument för att ”spenaten” är en evigt fruktbar miljö att placera sin berättelse. ”Bondens liv har för övrigt mycket gemensamt med författarens […] båda är duktiga på att gnälla, men kan nog trivas rätt bra ändå medan de håller på, ja till och med ha riktigt roligt.”

De människor som befolkar platserna är ett landskap i sig. Åsa Linderborg vittnar om hur ”egenmäktigt och våldsamt” det är att skriva självbiografiskt, om människor som aldrig har bett om att vara med i en bok.

Snarare än som skrivtips läser man dessa texter som kortnoveller. Med djupsinne och humor behandlar författarna en mängd aspekter av sina skrivliv.