Flexibel språkspaltare

Text: Maria Arnstad

Vart är vart på väg?
Siv Strömquist (Norstedts)
Språkobservatörer undrar ofta – stilla och förundrat – varför allt fler, allt oftare, säger och skriver si, när det borde heta så. Och varför skrivs Si med stor bokstav när så inte gör det? Och finns verkligen si och så som ord i svenskan?
Dylika spörsmål tar docenten Siv Strömquist upp och reder ut i sina språkspalter, publicerade i bland annat Svenska Dagbladet. Vart är vart på väg? samlar ett betydande antal av dessa spalter, som berör allt från hur man ska böja en body och puss­gurkans härkomst till skill­naden mellan Wagneropera och falukorv.
Siv Strömquist skriver om språk på ett ovanligt sympatiskt vis. Roat och entusiastiskt tar hon sig an sina läsares iakttagelser, resonerar utifrån sin egen vardag och tvekar inte att ta till sig ny information. Sedan ändrar hon generöst inställning från en spalt till en annan. I vissa fall utvecklar sig frågespalterna till riktiga följetonger, och ger till slut en nyanserad bild av språkproblemen.
Risken för missförstånd, irritation och brist på konsekvens är det som främst får Siv att sätta ner foten. Hon tycker till exempel att det är bäst att fortsätta skilja på var och vart, för att inte ”reta upp någon”. Ett simpelt vart är du? kan irri­tera så till den milda grad, att en hel konversation går i stöpet.
Men oftast är Siv Strömquist på gott humör, strålande förtjust över språkets ostyrighet: ”nog är det spännande att på detta sätt kunna iaktta språkets utveckling, att känna att man lever mitt i språkhistorien”.Maria Arnstad