En retorisk vägvisare till bättre språk

Konsten att tala och skriva, Siv Strömquist (Gleerups)

Text: Maria Arnstad

Ribban har höjts i fråga om talang i talarstolen. Med avslappnad elegans ska resultat och affärsplaner presenteras på allehanda möten och event. Nolltolerans råder mot harklingar och prasslande papper.

Då känns det fint att vaggas av Siv Strömquist, som metodiskt tar oss genom stegen som leder till ett lyckat anförande.

Grunden hämtar hon från antikens retorik, som hon har översatt till en modern arbetsprocess: stoffsamling, bearbetning, formulering, memorering, framförande och analys av talsituationen. Vart och ett av dessa moment får en grundlig genomgång.

Talet skiljer sig förstås en del från det skrivna ordet, som behandlas i den tjockare delen av boken. Men förberedelserna inför att skriva en text löper i mångt och mycket parallellt med dem för att hålla ett tal. Sedan är det naturligtvis mycket som skiljer genrerna åt. I skrift måste man ju till exempel hålla reda på stavning och interpunktion – och välja rätt mellan de och dem. Också här får vi en god guidning.