En guide för alla som skriver och granskar

Uppdrag textgranskning – en bok om att förbättra andras texter, Sara Rösare och Anki Mattson (Prodicta)

Text: Anders Svensson

Att bearbeta andras texter är inte lätt. Ofta har skribenten lagt både tid och engagemang på att formulera sig. Därför är det många som tar kritik personligt. Utomståendes förslag på ändringar kan tolkas som ett underkännande av skribentens förmåga.

I Uppdrag textgranskning vägleder språkkonsulterna Sara Rösare och Anki Mattson redaktörer och andra som jobbar med att förbättra andras texter. Dialogen med skribenten är viktig. Ju mindre det uppfattas som att textgranskaren klampar in och efter eget tycke dikterar hur något ska vara, desto bättre. Inte minst är det granskarens uppgift att få en sårad skribent att förstå att ändringar föreslås för läsarens skull. En författare må ha sina kelgrisformuleringar, men om de inte är begripliga fyller de inget annat syfte än att glädja skribenten.

I boken finns en rad konkreta tips – de täcker allt från korrekturläsning och disposition till stilnivå och målgruppsanpassning. Boken guidar genom hela granskningsprocessen.

Uppdrag textgranskning är inte bara en bok för redaktörer och andra granskare. De råd som ges är ofta minst lika relevanta för skribenter. I synnerhet eftersom de skapar förståelse för textgranskarens uppgift.