Det kryllar av goda skäl att läsa

Text: Karin Skagerberg

Red. Jenny Björkman och Björn Fjaestad (Makadam förlag)

Denna antologi diskuterar närapå alla läsningens aspekter: hur och varför vi läser, skriftspråkets historia och – inte minst – hur läsningen i den digitala åldern ser ut. Allt från Mumintroll till digitalisering av källmaterial behandlas av litteraturvetare, författare och pedagogikexperter.

Det kryllar av goda argument för att öka allmänhetens läsning av skönlitteratur. Men boken tar även upp frågor om e-böcker och ungdomars allt sämre läsfärdigheter.

Texterna om ungdomars läsning är, tillsammans med texten om läsning som terapi, de avsnitt jag har störst behållning av. Tillsammans utgör texterna ett smörgåsbord av hyllningar till läsningen i alla dess former.