Det är någon som ska läsa texten

Skriv för din målgrupp – tips för träffsäkra texter, Jenny Forsberg (Morfem).

Text: Eva Barkeman

”Utan målgrupp blir texten meningslös – om ingen ska läsa den behövs den inte.” Språkkonsulten Jenny Forsberg är hård, men ärlig. I handboken Skriv för din målgrupp understryker hon vikten av att tänka på läsaren för att man ska nå hela vägen fram med sitt budskap. Det innebär att anpassa såväl innehåll och disposition – som stilnivå, tilltal, meningsbyggnad och ordval – efter mottagaren.

Boken är upplagd efter skrivprocessens tre steg: förbereda en text, skriva texten och bearbeta texten. Framför allt behandlas olika brukstexter, från e-post, mötesprotokoll och dokumentation till marknadsföring och företagsbloggar.

Men oavsett typ av text är målgruppen A och O. De två viktigaste frågorna att ställa sig är: Vilka ska läsa texten? Och varför ska de läsa den? Att skriva en rapport till chefen är ju något helt annat än att skriva sms till brorsan.

I formella brukstexter finns en enkel regel: skriv det viktigaste först! En annan bra grundregel är: en tanke, en mening. Och att placera verbet tidigt i meningen förmedlar direkt vad som händer, utan en lång transportsträcka av bakgrundsinformation.

Över huvud taget handlar det om att använda ett modernt språk med rak och aktiv meningsbyggnad, utan onödigt svåra ord. Jenny Forsberg bjuder på en skön lista över kanslisvenska som med fördel kan bytas ut mot mer moderna och begripliga ord. Till exempel:

föreligger – finns
i erforderligt fall – om det behövs
uppbär stöd – får stöd
erlägger – betalar.

Hon varnar också för dubbeltydiga ord, som uppskatta och utgå. Om ersättning utgår kan det vara oklart om det kommer några pengar eller inte. Och alla kanske inte uppskattar att någon uppskattar att tio dog.

Rubriker ska utgå från målgruppens perspektiv och lyfta fram det viktigaste, gärna med verb som gör rubriken aktiv. Författarens tips är att formulera rubriken som en uppmaning, ett påstående eller en fråga. Och att skriva rubriken sist, när texten är klar och man vet vad man ville säga. Skräckexempel är rubriker som Information eller Meddelande. De hjälper inte läsaren att förstå vad texten handlar om.

En poäng med bearbetningsfasen är – förutom att texten blir korrekturläst – att koppla bort skrivkrampen: ”Du behöver inte skriva texten bra från början.” Och man måste absolut inte ha alla skrivregler i huvudet, men däremot kunna ta reda på vilka skrivregler som gäller.

Denna handbok ger konkreta och praktiska tips. Jenny Forsberg bifogar en checklista att stämma av sin text mot. Hon avslutar med en lista över värdefulla ordböcker, med Svenska Akademiens ordlista och Svenska skrivregler i topp.